Informácie

  • Zakúpením VIP výhod potvrdzujete, že ste boli zoznámení s tím, že kupujúci nemá nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ide o dodanie elektronického obsahu, ktorý nie je dodávaný na hmotnom nosiči.
  • Negarantujeme, že po dobu trvania VIP výhod bude možný prístup na server. V prípade, že herný server Imperial-Project nebude naďalej prevádzkovaný, všetky VIP výhody účtu zanikajú bez nároku na finančnú či inú náhradu.
  • Vyhradzujeme si právo na okamžitú úpravu VIP výhod bez prednostného upozornenia.
  • Za zle odoslanú platbu nenesieme žiadnu zodpovednosť.